ยินดีร่วมจัดการประชุมฝึกอบรม
   เกี่ยวกับ จริยธรรมการวิจัยในคน
   ให้กับสถาบันต่าง ๆ ที่สนใจ
ติดต่อได้ที่ รศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล
ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
315 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 3547600 ต่อ 93681
  sthpanich@hotmail.com
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 

Plan2553

 
    HOME
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
  จำนวนผู้เข้าชม

 เดือนล่าสุด 
 
  EC Recognition
ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่ได้รับ SIDCER/FERCAP และ NECAST recognition
ในการประชุม FERCAP International Conference ครั้งที่ 13 ที่บาหลี
  1.คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2 (Re-survey)
  2.คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Re-survey)
  3.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ชุด A ชุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (ใหม่)
  4.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ใหม่)
  5.คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ใหม่)
  (คลิก ชมภาพ)
Show old news
Cardiac stem cell therapy บทเรียนจากหมูและไก่
การประชุม FERCAP conference ที่บาหลี
เหตุเกิดที่กัวเตมาลา
 
   
 
   หลักสูตรฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยสำหรับผู้สนใจ
           หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ ออกแบบมาสำหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัย นักวิจัย และผู้สนใจ
 เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นต่อการทำงาน  หลักสูตรนี้ สามารถดัดแปลงได้ตามความต้องการของผู้ที่จะจัด  
 เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
     
 Module I  สำหรับการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและผู้สนใจ PDF File PDF (70 K)
 Module II  สำหรับนักวิจัยและผู้สนใจ  PDF File PDF (68 K)
 Module III  สำหรับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย นักวิจัย และผู้สนใจ PDF File PDF (36 K)
 Module IV  การเตรียมวิธีปฏิบัติมาตรฐาน (SOPs) สำหรับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และผู้บริหารสถาบัน
 
   
     
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org