ยินดีร่วมจัดการประชุมฝึกอบรม
   เกี่ยวกับ จริยธรรมการวิจัยในคน
   ให้กับสถาบันต่าง ๆ ที่สนใจ
ติดต่อได้ที่ รศ.พอ.นพ.สุธี พานิชกุล
ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
315 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 3547600 ต่อ 93681
  sthpanich@hotmail.com
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 

 
    HOME
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
  จำนวนผู้เข้าชม

 เดือนล่าสุด 
 
  "การประชุมวิชาการประจำปี 2558 "
  จัดโดย ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย
ร่วมกับ
สำนักงานพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 »โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วม รายละเอียด » หนังสือเชิญ »

  15th FERCAP International Conference
  Improving Research Governance through Ethical Research
  VENUE: Nagasaki University, Sakamoto Campus, Nagasaki, Japan
  November 22-24, 2015
  Agenda

Show old Announcements
SELF EXPERIMENT [นิมิตร มรกต]
ภาพเป็นข่าว
 
   
 
   หลักสูตรฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยสำหรับผู้สนใจ
           หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ ออกแบบมาสำหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัย นักวิจัย และผู้สนใจ
 เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นต่อการทำงาน  หลักสูตรนี้ สามารถดัดแปลงได้ตามความต้องการของผู้ที่จะจัด  
 เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
     
 Module I  สำหรับการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและผู้สนใจ PDF File PDF (70 K)
 Module II  สำหรับนักวิจัยและผู้สนใจ  PDF File PDF (68 K)
 Module III  สำหรับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย นักวิจัย และผู้สนใจ PDF File PDF (36 K)
 Module IV  การเตรียมวิธีปฏิบัติมาตรฐาน (SOPs) สำหรับ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และผู้บริหารสถาบัน
 
   
     
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org