ติดต่อได้ที่ พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
คณะแพทยศาสตร์วริชพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตึกโอสถกรรม ชั้น 2
681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
  sumonmalm@yahoo.com
 

เอกสารแปลของสถาบันพัฒนา
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
กฎนูเรมเบิร์ก (142 K)
ปฏิญญาเฮลซิงกิ (306 K)
รายงานเบลมองต์ (282 K)
แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ
  การวิจัยในมนุษย์ (604 K)
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพ
  ในประเทศกำลังพัฒนา (1,532 K)
 

 
    HOME
   ความเป็นมา
   สารชมรม
   วัตถุประสงค์
   ข้อบังคับ
   รายนามคณะกรรมการ
   รายนามสมาชิกชมรม
   สิ่งตีพิมพ์
   เรื่องน่ารู้
   LINKs
 
  จำนวนผู้เข้าชม

 เดือนล่าสุด 
 
ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยคณะกรรมการ CTC (Clinical Trial Center)
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
“Standard Course in Clinical Trials & GCP training program 2017”
จัดระหว่างวันพุธที่ 8 – ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  » รายละเอียดเพิ่มเติม «

 
17th FERCAP INTERNATIONAL CONFERENCE
&
5th FERCI NATIONAL CONFERENCE
 
on November 20-21, 2017

at India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi
 
Conference Announcement and Call for Abstracts

Theme: “Strengthening International Research Collaboration through Good Ethical Practices”
Call for Abstract
 

เอกสารการประชุมวิชาการประจําปี ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)
  และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Human Subject Protection Course & GCP
เมื่อ วันจันทร์ ที่ 29 – วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560

ห้องประชุมพรหมทัตตเวที (312/2) อาคาร อปร. ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่ (68,199 KB)
Show Announcements
รายละเอียดเพิ่มเติม Curriculum I
Curriculum II
Curriculum III
 
  แนวทางการขอรับการจัดอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก FERCIT
  คลิก » อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
  บรรณาธิการแถลง...........................................................1
  Therapeutic misconception ..................................................1
เก็บมาฝากจากการประชุม ...............................................................3
ไว้อาลัย Dr. Angela J. Bowen ...............................................................6
 
 
  หนังสือแนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก ราคาขายเล่มละ 120 บาท ราคาสมาชิก 100 บาท
  หากสนใจกรุณาติดต่อ คุณเพ็ญศรี 02-2564493
       
    หนังสือ แนวทางจริยธรรมการวิจัยในเด็ก  
       
   
     
Copyright (c) 2001 Forum for Ethical Review Committees in Thailand. All right reserved.
E-mail : webmaster@fercit.org